بیشتر از کدام شبکه اجتماعی استفاده میکنید؟ (انتخاب چند مورد آزاد است)
(26.06%) 147
تلگرام
(21.80%) 123
اینستاگرام
(14.36%) 81
سروش
(12.41%) 70
ایتا
(10.81%) 61
گپ
(14.53%) 82
آی گپ

تعداد شرکت کنندگان : 564